Osuszanie Budynków

PODCINANIE ŚCIAN

Podcinanie ścian to metoda pozwalająca na lepsze i szybsze osuszanie budynków, dzięki zastosowaniu technologii izolacji poziomej w budynku już istniejącym. Podcinanie ścian zaczyna się od podcięcia ściany w miejscu, w którym umieszczona ma być izolacja. Dzięki temu zabiegowi w ścianie powstaje prześwit o wysokości 1,5 cm. Warto pamiętać o tym, że nacięcie nie powinno przekraczać 1- 1,5 metra wysokości. Nacięcie to powinno być warunkowane technicznym stanem ścian. W zależności od tego z czego zbudowana jest ściana, powinno się użyć różnych narzędzi do nacinania. W przypadku, gdy mamy do czynienia ze ścianą murowaną, należy posłużyć się piłą łańcuchową lub tarczową. W wypadku podcinania ściany wykonanej z domieszką kamienia, lepszym rozwiązaniem okazać się może piła sznurowa wyposażona w diamentowy sznur.

Powstałą szczelinę, której wysokość zwykle nie przekracza 1-1,5 metra należy oczyścić za pomocą sprężonego powietrza. Dokładne oczyszczenie tej szczeliny jest kluczowym elementem podczas zakładania izolacji. Pod wpływem nacisku ze strony muru  i pozostałości po nim izolacja mogłaby ulec w późniejszym czasie uszkodzeniu. W trosce o długotrwały efekt i pełne zadowolenie klienta Firma Marcco przykłada dużą wagę do oczyszczania szczelin. Po dokładnym oczyszczeniu następuje ułożenie instalacji poziomej. Warstwy płyt z polietylenu, włókna szklanego i polipropylenu pozwalają uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacyjną, dużo trwalszą niż stosowana powszechnie nawet podwójna warstwa papy. Po ułożeniu izolacji w kilku miejscach wbija się kliny, a następnie już przygotowaną szczelinę zalewa się zaprawą betonową. Zaprawa betonowa może być  ulepszana wszelkimi domieszkami uszczelniającymi, które podniosą jej jakość. Zależy to jednak od potrzeb klienta oraz stanu budynku, w którym przeprowadzana jest ta operacja.

Podczas, gdy podcina się następną wysokość budynku, kliny pozostają na swoim miejscu, dzięki czemu zaprawa zostaje zabezpieczona przez obciążeniami ze strony ściany.


INIEKCJA KRYSTALICZNA

Technologię iniekcji krystalicznej wykorzystuje się do wytwarzania izolacji przeciwilgociowej pionowej i poziomej od wnętrza obiektów bez konieczności odkopywania murów zewnętrznych. Metoda ta najlepiej sprawdza się w walce z wilgocią i osusza wszystkie obiekty bez względu na stopień zawilgocenia, zasolenia, grubości i rodzaju użytego materiału do budowy murów.

Iniekcja krystaliczna to metoda, która ma bardzo wiele zalet. Oprócz tego, że jest jedną z najtańszych metod osuszania budowli w Polsce, jest również bardzo ekologiczna i niezwykle prosta w zastosowaniu. Dzięki mineralnym preparatom wytwarza się blokadę przeciwwilgociową, która jest bezterminowo trwała w czasie.

Etapy prac przy wykonywaniu izolacji poziomej metody iniekcji krystalicznej:

1. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonywanych w jednej linii na wybranym poziomie (otwory o średnicy 20 mm wierci się co 10-15 cm w zależności od stanu zasolenia murów),
2. Otwory iniekcyjne zostają nawilżone wodą,
3. W otwory wprowadza się preparat aktywacyjny wraz z dodatkiem cementu portlandzkiego,
4. Otwory zostają zaślepione zaprawą z dodatkiem aktywatora .

Przeciwwilgociową izolację pionową wykonuje się w następujący sposób:

Otwory iniekcyjne wierci się identycznie jak dla izolacji poziomej, różnica polega jednak na tym, że inaczej rozmieszcza się otwory w płaszczyźnie izolowanej. Otwory zostają rozmieszczone wielowarstwowo w formie siatki, od poziomu gruntu wokół budynku.
Iniekcja krystaliczna to najskuteczniejsza i najtańsza metoda osuszania! Warto zatem zastanowić się nad skorzystaniem z usług firmy Marcco!


POMIARY I USUWANIE WILGOCI, DORADZTWO TECHNICZNE

Zdarza się tak, że w budynku pojawia się wilgoć. Nie od dziś wiadomo, że najważniejsza jest szybka i trafna diagnoza i obranie najodpowiedniejszych środków zaradczych. Konieczne jest dobranie odpowiedniej metody i ustalenie zakresu osuszania, tak aby osiągnąć jego najwyższą skuteczność. Firma Marcco oferuje pomiary wilgoci punktowej klimatycznej, jak i tej znajdującej się wewnątrz ścian, czyli wilgoci wgłębnej.

Pomiary pozwalają stwierdzić czy:

  • obecny poziom zawilgocenia niesie za sobą ryzyko powstawania grzybów i czy pleśnipołożone tynki wyschły na tyle, aby można bez obaw kontynuować dalsze prace remontowe i wykończeniowe,
  • wylewki osiągnęły już odpowiednie parametry do położenie podłóg,
  • pojawiająca się wilgoć może być spowodowana punktowym zawilgoceniem spowodowanym chwilową awarią, czy też przeciekiem, bądź wilgocią kapilarną podciągająca na skutek wadliwej hydroizolacji,

W zakresie usługi odgrzybiania firma Marcco Roboty Specjalistyczne oferuje:

  • odgrzybianie ścian,
  • odgrzybianie budynków,
  • odgrzybianie mieszkań,
  • odgrzybianie murów,
  • usuwanie pleśni i grzybów,
  • odgrzybianie budynków przemysłowych, hal, sklepów czy nawet szkół


Odgrzybianie proponowane przez firmę Marcco to skuteczne zabiegi wykonywane nieszkodliwymi dla zdrowia człowieka, nowoczesnymi środkami chemicznymi. W trosce o klienta wszystkie usługi proponowane przez firmę Marcco wykonywane są przez wyszkolonych i profesjonalnych pracowników.

Dodatkowo w ramach usługi odgrzybiania Firma Marcco Roboty Specjalistyczne ustala przyczyny powstałych zagrzybień, dokonując niezbędnych oględzin i pomiarów.
Usługi z zakresu odgrzybiania zostają dodatkowo potwierdzone dokumentem powykonawczym, zawierającym wyniki pomiarów wykonanych przez firmę, dokumentację fotograficzną, a także zalecenia dla użytkowników odgrzybianego obiektu.


ODTWARZANIE IZOLACJI POZIOMEJ

W ofercie firmy Marcco znaleźć można także usługę odgrzybiania izolacji poziomej. Wilgość najczęściej pojawia się w starym budownictwie, mimo tego, że poziom wód gruntowych jest niski i  i mimo tego, że budynek został postawiony na gruncie przepuszczalnym. Wilgoć zawarta w gruncie przez lata może w końcu przedostać się na ściany. Kiedy tak się stanie, zauważamy pleśń, grzyby, odpadanie tynków, łuszczenie się powłok malarskich, czy nawet kruszenie murów. Wówczas należy skontaktować się z firmą Marcco, która zaradzi tej sytuacji i profesjonalnie osuszy mury. Ta doświadczona firma wie, że samo osuszanie murów niezabezpieczonych ilolacją daje krótkotrwałe efekty, dlatego też sama proponuje wykonać najpierw izolację poziomą, która gwarantuje skuteczność.
Firma Marcco zajmuje się odtwarzaniem  izolacji poziomej metodą podcinania ścian oraz nowatorską metody iniekcji krystalicznej – metody taniej i bardzo skutecznej, która przynosi wspaniałe i trwałe rezultaty.